Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406684
Title Het sociale belang van de Noordzee; Nulmeting voor de Kaderrichtlijn mariene strategie
Author(s) Hoefnagel, E.W.J.; Bogaardt, M.J.
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Natuurlijke hulpbronnen ) - ISBN 9789086154661 - 104
Department(s) LEI NAT HULPB - Aquatische Hulpbronnen
LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) landschapsbeleving - waterrecreatie - bewoning - vissers - sociaal onderzoek - sociale indicatoren - noordzee - monitoring - landscape experience - water recreation - tenancy - fishermen - social research - social indicators - north sea
Categories Environmental Psychology
Abstract Op basis van de scores van een twintigtal indicatoren is gekwalificeerd dat het huidige sociale belang van de Noordzee voor kustbewoners, vissers en recreanten in Nederland van een gemiddeld niveau is op een schaal van laag naar hoog. Wanneer de toegankelijkheid, milieukwaliteit, veiligheid en beleving van de Noordzee verslechteren dan wel verminderen, wordt het sociale belang geschaad. Ook als door de Kaderrichtlijn mariene strategie (KRMS) maatregelen worden genomen waardoor de milieutoestand van de Noordzee verandert, heeft dit effect op het sociale belang.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.