Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406711
Title Grondbewerking voor zetmeelaardappelen
Author(s) Wijnholds, K.H.
Source Kennisakker.nl 2009 (2009)21 aug..
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2009
Keyword(s) grondbewerking - onkruidbestrijding - fabrieksaardappelen - akkerbouw - tillage - weed control - starch potatoes - arable farming
Categories Arable Farming / Tillage / Weed Control / Potatoes
Abstract In de jaren 2006 en 2007 is in opdracht van de gezamenlijke Verenigingen voor Bedrijfsvoorlichting onderzoek gedaan naar verschillende methoden van hoofdgrondbewerking voor zetmeelaardappelen. Aangezien de resultaten wat wisselend waren en twee jaar onderzoek feitelijk te weinig is voor het trekken van conclusies is het onderzoek in 2008 voortgezet in opdracht van het Productschap Akkerbouw. Van het driejarige onderzoek met de verschillende systemen van ploegen, spitten, vaste tandcultivator en vleugelschaarcultivator voor de teelt van zetmeelaardappelen wordt hier verslag gedaan.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.