Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 406713
Title Jaarrond bestrijdingsstrategie Phytophthora
Author(s) Schepers, H.T.A.M.; Evenhuis, B.
Source Kennisakker.nl 2014 (2014)28 juli.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Team Schimmels, Onkruiden en Plagen
Publication type Article in professional journal
Publication year 2014
Keyword(s) akkerbouw - gewasbescherming - phytophthora infestans - aardappelen - pootaardappelen - fabrieksaardappelen - ziektebestrijding - consumptieaardappelen - plantenziektebestrijding - ziektepreventie - arable farming - plant protection - potatoes - seed potatoes - starch potatoes - disease control - table potatoes - plant disease control - disease prevention
Categories Arable Farming / Potatoes / Plant and Crop Protection (General)
Abstract Voorkomen is beter dan genezen. Dit geldt bij uitstek voor de aardappelziekte, veroorzaakt door Phytophthtora infestans. Het uitgangspunt voor de Phytophthora-bestrijdingsstrategie is het stapelen van zoveel mogelijk preventieve maatregelen, indien noodzakelijk aangevuld met curatieve maatregelen. Dit geeft, over het hele seizoen bekeken, de meest (kosten)effectieve en minst milieubelastende beheersing van de aardappelziekte in de zetmeel-, poot- en consumptieaardappelteelt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.