Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406736
Title Bepaling bestand op de mosselpercelen in de Waddenzee najaar 2009. Onderzoeksproject Duurzame schelpdiervisserij (PRODUS). Deelproject 1A
Author(s) Wijsman, J.W.M.; Jol, J.G.; Perdon, K.J.
Source Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C050/10) - 50
Department(s) IMARES Delta
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) schaal- en schelpdierenvisserij - mossels - inventarisaties - waddenzee - shellfish fisheries - mussels - inventories - wadden sea
Categories Fishery Resources and Management
Abstract Het totale mosselbestand op de percelen in de westelijke Waddenzee in het najaar van 2009 bedroeg bijna 47 miljoen kg (netto versgewicht). Van het totale bestand was 15 miljoen kg zaad en 28 miljoen kg consumptiemosselen. In 2008 was het totale bestand op de percelen ongeveer 30 miljoen kg. De meeste mosselen lagen in 2009 onder Terschelling in de perceelgebieden Oosterom, Balgen, Meep en Kabelgat en op de locaties Vlieter en Wolfshoek. Op Meep, Balgen en Vlieter ligt voornamelijk mosselzaad terwijl in Kabelgat en Wolfshoek voornamelijk consumptiemosselen liggen. In Oosterom bevindt zich een combinatie van zaadmosselen en consumptiemosselen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.