Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406737
Title De ecologische effecten van de boomkorvisserij in de Noordzee: een beoordeling van een literatuurstudie uitgevoerd door Bureau Waardenburg
Author(s) Rijnsdorp, A.D.; Lindeboom, H.J.
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C069/10) - 11
Department(s) Aquaculture and Fisheries
IMARES Visserij
IMARES
Aquatic Ecology and Water Quality Management
WIAS
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) visserij - vistuig - vismethoden - boomkorvisserij - bodemfauna - aquatische ecosystemen - noordzee - fisheries - fishing gear - fishing methods - beam trawling - soil fauna - aquatic ecosystems - north sea
Categories Aquatic Ecology / Fisheries
Abstract Dit rapport geeft een evaluatie van een literatuurstudie van Lengkeek & Bouma (2010) naar de ecologische effecten van de boomkorvisserij, die in opdracht van de Stichting Noordzee en Greenpeace Nederland is uitgevoerd. Uit de literatuur kan worden geconcludeerd dat de visserij met bodemsleepnetten de biomassa en biodiversiteit van het bodemecosysteem reduceert en de diversiteit aan bodemhabitats nivelleert. De mate waarin dit optreedt hangt af van de bevissingintensiteit, het gebruikte vistuig, de (visserij)historie, het type benthische habitat en de eigenschappen van de bodemdieren. In hoeverre de voedselproductie van kleine opportunistische bodemdieren in de intensief beviste gebieden is toegenomen is nog onzeker. Een dergelijk effect wordt gesuggereerd door modelstudies, en door de waargenomen toename in de groeisnelheid van platvissoorten die voor hun voeding van deze bodemdieren afhankelijk zijn. Met name door het ontbreken van grote onbeviste referentiegebieden is er een duidelijke kennisleemte betreffende de invloed van verschillende niveaus van bevissing op de soortsamenstelling en productiviteit van het benthische systeem in verschillende habitats.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.