Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406790
Title Normering van de belasting situatie droogte : een gestandaardiseerde methode om periodes van droogte en natheid weer te geven
Author(s) Oostindie, K.; Wesseling, J.G.; Ritsema, C.J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport ) - 42
Department(s) SS - Soil Physics and Land Use
Soil Science Centre
Land Degradation and Development
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) neerslag - droogte - bodemwater - hydrologische gegevens - voorspelling - dijken - veengronden - west-nederland - precipitation - drought - soil water - hydrological data - prediction - dykes - peat soils - west netherlands
Categories Soil Physics / Water Management (General)
Abstract Indien actuele maandelijkse neerslaghoeveelheden worden vergeleken met historische neerslagreeksen, dan kan men, gebruik makend van statistische technieken, inzichtelijk maken hoe de desbetreffende maand afwijkt ten opzichte van het langjarig gemiddelde. Er kan een kansberekening worden uitgevoerd, waardoor het mogelijk is de hoeveelheid neerslag te classificeren als droog, normaal, of nat. Voor 3 neerslagstations in west Nederland zijn deze analyses uitgevoerd. Bovendien is met behulp van HYDRUS-2D een dijkvak doorgerekend. Hierbij is gezocht naar relaties tussen de neerslaganalyses en berekende grondwaterstanden, waterafstotendheid en bodemvochtgehaltes.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.