Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406821
Title Aanvulling Verstorings- en Verslechteringstoets Zwitserleven Ronde om Texel (Zwitserleven Zeilweek)
Author(s) Baptist, M.J.
Source Texel : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C156A/10) - 49
Department(s) IMARES Ecosystemen
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) zeilen - waterrecreatie - nederlandse waddeneilanden - waddenzee - nadelige gevolgen - vogels - fauna - duingebieden - natura 2000 - noord-holland - sailing - water recreation - dutch wadden islands - wadden sea - adverse effects - birds - duneland
Categories Nature Management (General) / Leisure and Recreation
Abstract Tijdens de Ronde om Texel zal er met diverse voertuigen gereden worden op het strand tussen Paal 15 en Paal 17. Het betreft hier een aantal tractoren die de catamarans van de deelnemers naar het strand brengen. Deze tractoren worden uitsluitend bestuurd door bevoegd en bekwaam personeel. Alle bij de organisatie ingedeelde chauffeurs krijgen een uitgebreide voorlichting waar ze wel en niet mogen komen. Het strand wordt uitsluitend betreden via de verharde wegen die leiden naar de strandopgangen bij Paal 15 en Paal 17. Het strand tussen Paal 15 en Paal 17 bevat geen begroeiing. De schade aan de ecologische functie van het strand is verwaarloosbaar klein. In het gebied van de Ronde om Texel lopen diverse routes die gebruikt worden door de scheepvaart. Zowel het Marsdiep, Texelstroom, het Molengat als de geulen in de Waddenzee worden intensief door de scheepvaart gebruikt. De scheepvaart betreft hier veerboten, baggerschepen, vrachtschepen, vissersschepen, marinevaartuigen en -schepen, recreatievaart etc. Over het algemeen, uitgezonderd het recreatief- en miltaire gebruik, varen de vaartuigen op aanzienlijke afstand van de slik en zandplaten. Dit geldt ook voor de vaartuigen die ingezet worden door de Ronde om Texel. Het is de Stichting Ronde om Texel er alles aan gelegen om elk jaar een snel parcours uit te zetten. Aan de grond lopen van catamarans is onaanvaardbaar. Om die reden wordt de Ronde om Texel gevaren rond het tijdstip van hoogwater zodat de kans dat de zeilende catamarans of volgboten verstoring opleveren in de vorm van omwoelen van de zeebodem is uitgesloten
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.