Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406829
Title Verkassen? Maatschappelijke kosten en baten van het verplaatsen van tuinbouw ten behoeve van woningbouw.
Author(s) Koopmans, C.; Knijff, A. van der; Marlet, G.; Ruijs, M.N.A.; Smit, P.X.; Stokkers, R.; Willebrands, D.; Woerkens, C. van
Source Amsterdam : SEO, LEI Wageningen UR en Atlas voor gemeenten (SEO-rapport 2011-22) - ISBN 9789067336048 - 114
Department(s) LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
Wageningen UR Greenhouse Horticulture
LEI SECT & OND - Duurzame Ontwikkeling Agrosectoren
LEI Agricultural sector & entrepreneurship
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) tuinbouw - bloembollen - glastuinbouw - landgebruiksplanning - vestigingsplaats van de productie - kosten-batenanalyse - bollenstreek - westland - horticulture - ornamental bulbs - greenhouse horticulture - land use planning - location of production - cost benefit analysis
Categories Land Use Planning
Abstract Het bouwen van woningen in de Bollenstreek is maatschappelijk rendabel als de bollenteelt geleidelijk wordt verplaatst. Woningbouw in het Westland is mogelijk rendabel als het om extra woningen gaat. Dat blijkt uit een kengetallen kosten-batenanalyse (KKBA) van een toekomst waarin in 2040 een kwart van de huidige ‘greenports’ wordt gebruikt voor woningbouw. Het gaat bij de verplaatsing in het Westland om 1000 hectare tuinbouwgrond en in de Bollenstreek om 500 hectare. Voor de kosten en baten is van belang wat er gebeurt met de tuinbouwactiviteiten. Daarom zijn drie beleidsalternatieven onderzocht: 1. Er wordt elders binnen de Randstad ruimte voor tuinbouw gecreëerd; 2. Er wordt buiten de Randstad ruimte gecreëerd; 3. Er wordt geen extra ruimte gecreëerd en er moet gebruik worden gemaakt van al beschikbare ruimte.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.