Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406839
Title Microalgen: het groene goud van de toekomst? : grootschalige duurzame kweek van microalgen voor de productie van bulkgrondstoffen
Author(s) Wolkers, H.; Barbosa, M.J.; Kleinegris, D.M.M.; Bosma, R.; Wijffels, R.H.; Harmsen, P.F.H.
Source Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research - ISBN 9789461730619 - 34
Department(s) FBR Bioconversion
Bioprocess Engineering
FBR BP Biorefinery & Natural Fibre Technology
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) algen - algenteelt - biobased economy - teeltsystemen - economische haalbaarheid - optimalisatie - biomassa productie - aquatische biomassa - algae - algae culture - cropping systems - economic viability - optimization - biomass production - aquatic biomass
Categories Algae / Plant Production Systems
Abstract De kweek van microalgen kan een belangrijke rol spelen in milieuvriendelijke productie van grondstoffen voor biodiesel. Daarnaast leveren algen tal van andere nuttige stoffen voor de levensmiddelen- en chemische industrie. Dit boekje brengt de huidige stand van zaken omtrent algenkweek in kaart. Daarnaast analyseert het de mogelijkheden van economisch rendabele algenkweek op grote schaal voor de winning van waardevolle producten en de rol die het Wagenings algencentrum, AlgaePARC, daarin gaat vervullen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.