Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406850
Title Economie van het landschap
Author(s) Heijman, W.J.M.; Heide, M. van der
Source ESB Economisch Statistische Berichten 96 (2011)4611. - ISSN 0013-0583 - p. 342 - 345.
Department(s) Agricultural Economics and Rural Policy Group
Bos- en Natuurbeheer (VHL)
LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
WASS
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) landschap - landgebruik - economische analyse - landschapsplanning - beleid - landscape - land use - economic analysis - landscape planning - policy
Categories Land Use Planning
Abstract De belangstelling voor landschap als schaars goed neemt toe. Economische analyse is nuttig bij het vergelijken en onderbouwen van verschillende vormen van landgebruik, maar ook lastig. Een conjunctanalyse waarbij mensen gevraagd wordt naar hun voorkeuren voor verschillende inrichtingsalternatieven biedt het meeste perspectief op een goede landschapswaardering
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.