Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406879
Title Effecten van zorglandbouw : wetenschappelijk onderzoek naar de meerwaarde van zorgboerderijen voor cliënten
Author(s) Elings, M.; Koffijberg, M.
Source Wageningen : Plant Research International, Wageningen UR - 56
Department(s) PPO/PRI AGRO Multifunctioneel Landgebruik
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) zorgboerderijen - sociale zorg - inventarisaties - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - multifunctionele landbouw - social care farms - social care - inventories - farm development - multifunctional agriculture
Categories Farm Management / Social Care
Abstract Deze brochure biedt een overzicht van recent wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van zorglandbouw. Sommige studies zijn meer algemeen van aard, andere kijken naar de effecten voor een specifieke doelgroep zoals ouderen met dementie, jongeren met gedragsproblemen of mensen met een verslavingsprobleem. Een goed zicht op de effecten van zorglandbouw is belangrijk. In de eerste plaats om na te gaan of zorggelden goed (kunnen) worden besteed. Daarnaast om zorgvragers inzicht te geven in de mogelijkheden van zorg op boerderijen. De groeiende sector zelf, kan op basis van onderzoeksresultaten verder professionaliseren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.