Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406906
Title Bestrijdingsmiddel binnen handbereik (interview met J.M. van der Wolf)
Author(s) Bos, H.; Wolf, J.M. van der
Source Boerderij/Akkerbouw 96 (2011)27. - ISSN 0169-0116 - p. 14 - 15.
Department(s) PRI BIOINT Ecological Interactions
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) aardappelen - erwinia - gewasbescherming - bactericiden - chemische bestrijding - akkerbouw - potatoes - plant protection - bactericides - chemical control - arable farming
Categories Fungicides, Bactericides / Potatoes
Abstract Jarenlang is gezocht naar middelen om de Erwinia-bacterie te bestrijden. Dit jaar worden drie stoffen in het veld getest. een doorbraak in het onderzoek . Hulp van antagonistische bacteriën en bacteriofagen. Van de drie middelen die onderzocht worden, zijn er twee van biologische aard. De eerste is een antagonist. Een antagonist is een schimmel of een bacterie die ingezet kan worden als biologische bestrijder van plantenziekten. In dit geval gaat het om een bacterie die ingezet kan worden tegen de Erwinia-bacteriën. Het bestrijdingseffect komt hier ondermeer uit de productie van antibiotica, die Erwinia- bacteriën doden. Het tweede middel is een bacteriofaag. Dit is een virus dat selectief aan een bacterie hecht, en deze vervolgens injecteert met het eigen DNA. De bacterie vermenigvuldigt daarna de bacteriofaagdeeltjes en vult zich hiermee tot de bacteriecel uit elkaar valt en dood is. Hierbij komen tientallen nieuwe bacteriofagen vrij, die op hun beurt weer andere bacterien aanvallen. De bacteriofagen zijn vele malen kleiner dan de bacteriën die ze aanvallen. Zowel antagonisten als bacteriofagen komen in de bodem voor. De dichtheid is normaliter echter veel te klein
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.