Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406955
Title Instrumenten voor regioleren in ondernemerschapsonderwijs
Author(s) Kortstee, H.J.M.
Department(s) LEI Agricultural sector & entrepreneurship
Publication type Poster (professional)
Publication year 2011
Keyword(s) agrarisch onderwijs - leeractiviteiten - plaatselijke planning - leerervaringen - ondernemerschap - vaardigheden - samenwerking - probleemgestuurd onderwijs - regioleren - agricultural education - learning activities - local planning - learning experiences - entrepreneurship - skills - cooperation - problem-based learning - regional atelier
Categories Agricultural Education
Abstract Arrangementen voor regioleren worden ervaren als potentieel krachtige leeromgevingen voor het ontwikkelen van ondernemerschapscompetenties en tevens worden er resultaten geboekt die waardevol voor de ondernemer/de regio zijn. Maar er zijn ook obstakels. Docenten, studenten en betrokken ondernemers moeten allemaal een rol aannemen die ze (nog) niet gewend zijn, waarvoor ze zich de competenties dus nog moeten eigen maken. Daarom richt dit project zich op het instrumenteren van regioleren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.