Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406982
Title Plantenziektekunde voor Groene HBO : reader en interactief leermateriaal
Author(s) Goud, J.C.
Department(s) Laboratory of Nematology
Laboratory of Phytopathology
PE&RC
Publication type Poster (professional)
Publication year 2011
Keyword(s) gewasbescherming - hoger onderwijs - lesmaterialen - wetenschappelijke samenwerking - projecten - plant protection - higher education - teaching materials - scientific cooperation - projects
Categories Educational Methods / Plant and Crop Protection (General)
Abstract Bij Wageningen University zijn up-to-date readers aanwezig voor eigen onderwijs. Hbo docenten geven daarvan eerst per onderdeel aan wat bruikbaar is, wat ontbreekt en wat teveel in detail gaat. Aanpassen van informatie wordt vooral gedaan door WU-docenten; de didactische borging en de uiteindelijke verwoording door HBO-docenten. Daarna worden hoofdstukken proefgelezen en uiteindelijk getest op het hbo.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.