Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406989
Title Update Beeldenbank : ziekten, plagen en onkruiden
Author(s) Os, G.J. van
Department(s) Flower Bulbs
Publication type Poster (professional)
Publication year 2011
Keyword(s) plantenziekten - plantenplagen - databanken - informatiesystemen - afbeelden - informatieontsluiting - agrarisch onderwijs - kennisoverdracht - plant diseases - plant pests - databases - information systems - imagery - information retrieval - agricultural education - knowledge transfer
Categories Plant and Crop Protection (General) / Imaging Technology
Abstract Ca. 250 nieuwe items (foto’s met bijbehorende informatie over symptomen, oorzaak en maatregelen) over herbicideschade, gebreksziekten en natuurlijke vijanden worden toegevoegd aan de openbare beeldenbank ziekten, plagen en onkruiden. Behalve voor onderwijsdoeleinden is de beeldenbank ook interessant voor boeren, telers, voorlichters en particulieren. In mei 2008 is de beeldenbank publiek ontsloten op: www.groenkennisnet.nl
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.