Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 406998
Title Natural handicaps in Dutch agricultural areas : assessment of less favoured areas based on economic criteria
Author(s) Vellinga, Th.V.; Reeuwijk, P. van; Haan, M.H.A. de; Evers, A.G.; Wolf, P.L. de; Smit, A.; Brouwer, F.
Source Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 443)
Department(s) LR - Backoffice
Livestock Research
Team Economie en Nematoden
SS - Soil Quality and Nutrients
SS - Soil Geography
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) zandgronden - winderosie - klei - grondbewerking - gewasopbrengst - inventarisaties - economische aspecten - sandy soils - wind erosion - clay - tillage - crop yield - inventories - economic aspects
Categories Soil Classification
Abstract Smit en Brouwer (2009) hebben bodems met een landbouwkundige handicap geselecteerd aan de hand van biofysische criteria. De relevante biofysische criteria waren gerelateerd aan bodemeigenschappen: drainage, textuur, aanwezigheid van stenen en chemische eigenschappen. Textuur en aanwezigheid van stenen zijn onderverdeeld in verschillende klassen: grof materiaal, grof en middelgrof zand, zware klei, veengronden, zwel en krimpverschijnselen en het opkomen van stenen uit de ondergrond. Verzilting is de enige chemische eigenschap die relevant is voor Nederland. Naast een selectie van gebieden op grond van biofysische eigenschappen, moet ook een verfijnde selectie worden uitgevoerd. Deze verfijnde selectie is gebaseerd op de verschillen in saldo per hectare tussen gebieden met en zonder de landbouwkundige gevolgen van de biofysische eigenschappen. De belangrijkste landbouwkundige gevolgen voor de verschillende categorieën waren de gevoeligheid voor winderosie bij grof en middelgrof zand; de beperkingen van de bewerkbaarheid van de grond en de beperkingen in het bouwplan op de zware kleigronden en lagere netto productie en de onmogelijkheid om maïs te verbouwen op veengronden
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.