Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 407062
Title Ruimtelijke ordening uitbesteden?
Author(s) Kistenkas, F.H.
Source Openbaar Bestuur 21 (2011). - ISSN 0925-7322 - p. 29 - 30.
Department(s) Forest and Nature Conservation Policy
CL - The Human Factor
WASS
Publication type Book Review aimed at a professional audience
Publication year 2011
Abstract In haar proefschrift schetst Grijzen het beeld van een lagere overheid die er bij de ruimtelijke ordening op eigen kracht niet meer uitkomt en dan consultants of ingenieursbureaus inhuurt om ruimtelijke plannen op te stellen en er doorheen te krijgen. Dat kan men als teken van onvermogen zien, maar met de volheid van de ruimtelijke ordening , de hoge beleids- en regeldichtheid, de ingewikkelde jurisprudentie, de afweging en toetsing weten gemeenten niet altijd raad. Er bestaat bij de ambtelijke dient angst voor chaos tijdens het planproces. Een advies- of ingenieursbureau dat niet alleen het bestemmingsplan maakt, maar ook de bezwaren en zienswijzen afhandelt, is voor de gemeente een lonkend perspectief. Grijzen wijst erop dat ambtenaren hierdoor zelf niet leren met deze volheid om te gaan, waardoor ze steeds afhankelijker van consultants worden en de overheid steeds ‘leger’ wordt. Dat is alarmerend voor de lokale democratie. Het uitbesteden van bestemmingsplannen, waardoor die enigszins uit de publieke sfeer van raad en college worden weggezogen, zou wellicht meer discussie en kritiek moeten ontmoeten. Dit klemt te meer nu het gemeentelijk bestemmingsplan belangrijker is geworden bij de ruimtelijke ordening en niet het provinciale of rijksbestemmingsplan (inpassingsplan). Provinciale en rijksbevoegdheden als inpassingsplannen en reactieve aanwijzingen worden immers nog nauwelijks gebruikt. Weliswaar heeft elke bestuurslaag in de Wro dezelfde bevoegdheden gekregen, maar juist gemeenten voeren toch weer de boventoon. Het proefschrift geeft aan dat ruimtelijke ordening vaak de gemeentegrens overstijgt, vrijwel altijd uiterst ingewikkeld is, maar toch meestal door gemeenten wordt gedaan of liever gezegd uit handen wordt gegeven. Kunnen gemeenten de ruimtelijke planning wel aan? Is de expertise in voldoende mate aanwezig? Is de gemeente het juiste bestuurlijke schaalniveau voor de ruimtelijke ordening ? Men kan zich afvragen of in plaats van outsourcing niet beter upscaling naar regionale overheden kan worden toegepast. De Wro verschaft daartoe immers de instrumenten. Ook deconcentratie komt in aanmerking.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.