Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 407083
Title Prijsvorming van voedingsproducten
Author(s) Bunte, F.H.J.; Bolhuis, J.; Bont, C.J.A.M. de; Jukema, G.D.; Kuiper, E.
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Nota / LEI Wageningen UR 09-074) - 72
Department(s) LEI MARKT & K - Ketenprestaties
Business Economics
LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) voedselprijzen - consumentenprijzen - prijsvorming - voedselproductie - producentenprijzen - voedselketens - agrarische handel - food prices - consumer prices - price formation - food production - producer prices - food chains - agricultural trade
Categories Agricultural Sector
Abstract In 2009 heeft het LEI onderzoek uitgevoerd naar de prijsvorming van voedingsproducten. In dat onderzoek zijn, in opdracht van de NMa, een aantal productiekolommen van voedingsmiddelen beschreven en is specifiek ingegaan op de prijsvorming zoals die in de kolom plaatsvindt. Het onderzoek geeft inzicht in de ontwikkeling van prijzen op verschillende niveaus in de keten, in de ketenstructuur en de marktstructuur en het prijsvormingsmechanisme. Met econometrische tijdreeksanalyse werd het verband tussen de prijzen op verschillende niveaus in de keten onderzocht. Het onderzoek had betrekking op acht producten: brood, aardappelen, onversneden en versneden uien, komkommers, paprika, appels en eieren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.