Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 407095
Title Wet van de afnemende meeropbrengst doet zich gelden, optimum is bereikt: Veel hoger dan 7 meter zullen kassen niet worden
Author(s) Campen, J.B.; Staalduinen, J. van
Source Onder Glas 8 (2011)6/7. - p. 62 - 63.
Department(s) WUR GTB Tuinbouw Technologie
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) glastuinbouw - kassen - bouwconstructie - afmetingen - kosten - rendement - maatschappelijk draagvlak - greenhouse horticulture - greenhouses - building construction - dimensions - costs - returns - public support
Categories Greenhouse Technology
Abstract Nederlandse kassen werden de afgelopen decennia gestaag hoger: gemiddeld één meter per tien jaar. Nu een goothoogte van 6 of 7 m voor nieuwe kassen eerder regel dan uitzondering is, lijkt het optimum te zijn bereikt. Nog hogere kassen hebben weliswaar een iets stabieler klimaat, maar het relatieve voordeel daarvan wordt steeds kleiner. Bovendien vergen extreem hoge kassen een zwaardere constructie en meer materiaal, verbruiken ze meer energie en stuiten ze op groeiend maatschappelijk verzet.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.