Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 407203
Title Watervogels en fecale bacteriën in de plassen van het Park van Luna
Author(s) Kleijn, D.; Meerburg, B.G.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2191) - 40
Department(s) CE - Molecular Ecology Ecotoxicology and Wildlife Management
Centre for Ecosystem Studies
PPO/PRI AGRO Multifunctioneel Landgebruik
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) watervogels - feces - escherichia coli - waterkwaliteit - zwemwater - milieubeheersing - kop van noord-holland - waterfowl - faeces - water quality - swimming water - environmental control
Categories Aves / Water Pollution
Abstract Het in dit rapport beschreven onderzoek heeft tot doel om vast te stellen of de slechte zwemwaterkwaliteit (te hoge concentraties door watervogels uitgescheiden fecale bacteriën) in de plassen van het Park van Luna, Heerhugowaard, gerelateerd is aan de hoge concentraties onopgeloste bestanddelen in het water. Daarnaast is bepaald welke soort watervogel voor de grootste problemen zorgt voor wat betreft het uitscheiden van fecale bacteriën. Tenslotte is het effect van een aantal beheer- en inrichtingsmaatregelen op de (verdeling van de vogels en daardoor op de) waterkwaliteit in de plassen van het Park van Luna getest. Het gaat daarbij om het uitzetten van de pomp, het plaatsen van een vogelaantrekkend ponton en het frequent schonen van het strand.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.