Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 407236
Title Alternatieve zoetwatervoorziening in Noordwest Brabant en Tholen-St.Philipsland; effecten op de land- en tuinbouw
Author(s) Rijk, P.J.
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen (LEI-nota : Onderzoeksveld Regionale Economie & Ruimtegebruik ) - 47
Department(s) LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) gewasproductie - zoet water - landbouwproductie - wateraanvoer - verzilting - sluizen - zuidwest-nederland - noord-brabant - zeeuwse eilanden - crop production - fresh water - agricultural production - water advance - salinization - sluices - south-west netherlands
Categories Water Supply / Water Quality
Abstract Een berekening is gemaakt van opbrengstderving als gevolg van zilt water in Zuidwest-Nederland. Een zout Volkerak-Zoommeer met enige begeleidende maatregelen van 70% zoutreductie bij de Volkeraksluizen en de inlaten bij Beneden-Sas en Dintelsas is zowel voor Noordwest-Brabant als voor Tholen-St. Philipsland nadelig, namelijk voor beide gebieden ruimt 5 miljoen euro. De totale jaarlijkse directe nadelige effecten voor de agrarische sector bedraagt naar schatting ruim 34 miljoen euro. Daarnaast zijn er nog de effecten van lagere grondprijzen als gevolg van verminderde gewasopbrengsten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.