Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 407252
Title Uitdagingen voor het beheer van lijnvormige elementen in het Heuvelland
Author(s) Wallis de Vries, M.F.
Source Natuurhistorisch Maandblad 99 (2010)1. - ISSN 0028-1107 - p. 6 - 11.
Department(s) Laboratory of Entomology
PE&RC
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) landschap - biodiversiteit - landschapselementen - zuid-limburg - landscape - biodiversity - landscape elements
Categories Landscape Architecture (General)
Abstract Soortenrijke graften, bermen en holle wegen vormen belangrijke verbindende elementen in het Zuid-Limburgse heuvelland. Die functie dreigt verloren te gaan doordat bij hun beheer weinig rekening wordt gehouden met natuurwaarden. Hierdoor loopt ook het behoud van soortenrijke kalkgraslanden gevaar. Deze kunnen hun biodiversiteit alleen behouden bij de gratie van verbindingen met andere natuurgebieden. In dit artikel wordt ingegaan op het belang van deze lijnvormige elementen en worden zeven locaties beschreven waar deze elementen de natuurwaarden bij uitstek kunnen versterken. De basis voor dit artikel werd gelegd in het OBN deskundigenteam heuvelland
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.