Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 407263
Title Kringen rond fosfaatrecycling
Author(s) Lommen, J.; Vliet, B.J.M. van
Source Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals 17 (2011)2. - ISSN 1873-5436 - p. 30 - 34.
Department(s) Environmental Policy
WIMEK
Publication type Non-refereed article in scientific journal
Publication year 2011
Keyword(s) waterzuivering - afvalwaterbehandeling - fosfor - water treatment - waste water treatment - phosphorus
Categories Waste Water Treatment
Abstract Fosfor (P) is als element van fosfaatverbindigen, een onmisbare voedingsstof voor het leven op aarde. Fosfaaterts is echter eindig. Voorspellingen geven aan dat de economisch winbare voorraden aan het eind van deze eeuw uitgeput zijn. Gelukkig zijn er mogelijkheden om duurzamer om te gaan met deze kostbare grondstof. Dit vergt ingrijpende sociale, institutionele en technische veranderingen in onze behandeling van onder andere afvalwater. In deze socio-technische analyse rondom fosfaatreclycing uit Nederlands afvalwater verkennen we de mogelijkheden van een transitie in en rondom het afvalwatersysteem.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.