Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 407592
Title Een schat aan groene kennis : Parels en gouden tips uit de samenwerking tussen onderzoek en onderwijs
Author(s) Os, G.J. van; Potters, J.I.; Dijkshoorn-Dekker, M.W.C.
Source Wageningen : Wageningen UR
Department(s) Flower Bulbs
Team Bedrijfssystemenonderzoek
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Publication type Brochure
Publication year 2011
Keyword(s) informatieverspreiding - wetenschappelijk onderzoek - beroepsopleiding - diffusion of information - scientific research - vocational training
Categories Educational Methods
Abstract Onderzoekers en docenten zijn het erover eens dat Wageningen UR een waardevolle bron van kennis is voor het groene onderwijs. De projectleiders geven als belangrijkste reden voor de samenwerking aan dat de kennis die zij in huis hebben goed door het onderwijs kan worden gebruikt. Die opvatting blijkt terecht! De docenten geven namelijk aan dat ze graag de nieuwe inzichten en modellen willen gebruiken in het onderwijs.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.