Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 407597
Title Toerisme zonder zorgen : zorgtoerisme als kans voor Texel : eindrapport
Author(s) Bosman, A.; Selten, E.; Soedjak, C.E.; Rens, S.; Berg, J.H.; Duim, V.R. van der; Waal, W.
Source Wageningen : Academic Consultancy Team 841 - 92
Department(s) Cultural Geography
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) gezondheidstoerisme - toerisme - sociale zorg - openluchtrecreatie - regionale ontwikkeling - noord-holland - nederlandse waddeneilanden - nevenactiviteiten - multifunctionele landbouw - health tourism - tourism - social care - outdoor recreation - regional development - dutch wadden islands - ancillary enterprises - multifunctional agriculture
Categories Outdoor Leisure and Recreation / Social Care
Abstract Door middel van een literatuurstudie is het concept zorgtoerisme uitgewerkt, zijn de kenmerken van het eiland Texel uiteengezet, de huidige ontwikkelingen in de zorg zijn uitgewerkt en een aantal praktijkvoorbeelden van zorgtoerisme in Nederland en in het buitenland is genoemd. Daarnaast zijn interviews gehouden met mensen werkzaam in de zorgsector, ondernemers in zorgtoerisme of betrokkenen bij initiatieven die zich (via gemeentelijke of provinciale instanties) inzetten op het gebied van zorgtoerisme
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.