Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 407600
Title Trips bij Hyacint goed te voorkomen en te bestrijden
Author(s) Vreeburg, P.J.M.; Korsuize, C.A.
Source BloembollenVisie 2011 (2011)222. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
Department(s) Flower Bulbs
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) bloembollen - thysanoptera - hyacinten - thrips - bestrijdingsmethoden - thrips tabaci - gewasbescherming - ornamental bulbs - hyacinths - control methods - plant protection
Categories Thysanoptera / Bulb and Tuber Flowers / Diseases, Pests and Disorders of Plants (General)
Abstract Trips veroorzaakt de laatste jaren veel schade bij hyacint. Naast meldingen van aantasting in de holkamer komen steeds meer gevallen van tripsschade in de broei voor. PPO-onderzoek geeft aan dat een dompeling in Admire het beste resultaat gaf en dat een ruimtebehandeling met Actellic ooik een goede bestrijding kan geven. Omdat aan beide methoden nadelen zitten is het van belang de besmettingskans zo klein mogelijk te maken. Hierbij is het belangrijk te weten dat tripsen overal buiten aanwezig zijn. In dit artikel een aantal praktische tips hoe besmetting te voorkomen is en hoe trips te bestrijden is.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.