Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 407614
Title Bodemkundige beschrijving en bemonstering voor bepaling van de beschikbaarheid van fosfaat in verband met voorgenomen natuurontwikkeling : karakterisering van 3 terreinen in de provincie Limburg
Author(s) Delft, S.P.J. van; Groot, W.J.M. de
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1513) - 60
Department(s) SS - Soil Chemistry and Nature
SS - Soil Geography
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) bodemchemie - fosfaat - natuurbescherming - bemonsteren - herstel - grondanalyse - ecologisch herstel - limburg - natuurgebieden - soil chemistry - phosphate - nature conservation - sampling - rehabilitation - soil analysis - ecological restoration - natural areas
Categories Soil Chemistry / Nature Management (General)
Abstract In opdracht van DLG zijn drie terreinen bemonsterd die nu al zijn of in de nabije toekomst aan Staatsbosbeheer worden overgedragen voor natuurontwikkeling. De beschikbaarheid van fosfaat werd onderzocht, met daarbij beheersadviezen (verschralen, uitmijnen, afgraven) voor de diverse gebieden (Vosseheuvel, Kessel, Hoorspel)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.