Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 407628
Title Het effect van inundatie op sclerotiën van de schimmel Sclerotium rolfsii: voortgezet diagnostisch onderzoek 2011
Author(s) Vink, P.
Source Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 13
Department(s) Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) athelia rolfsii - nerine - teelt - inundatie - gewasbescherming - biologische bestrijding - schimmelziekten - bloembollen - cultivation - flooding - plant protection - biological control - fungal diseases - ornamental bulbs
Categories Biological Control / Bulb and Tuber Flowers
Abstract Bij de teelt van Nerine ondervinden bollentelers de laatste jaren in toenemende mate problemen met een aantasting door de schimmel Sclerotium rolfsii oftewel kroonrot. Deze lastige schimmel vormt sclerotiën die gedurende lange tijd in de grond kunnen overleven en in een volgteelt weer voor problemen kunnen zorgen. Om Nerinebollen ziektevrij te kunnen telen moet dus geregeld worden gezocht naar “schone” grond of moet dit met chemische middelen worden behandeld of ontsmet. Aangezien daartoe de mogelijkheden steeds beperkter worden is gevraagd om na te gaan of sclerotiën van deze schimmel in de grond kunnen worden bestreden met behulp van inundatie. Daartoe zijn sclerotiën van de schimmel Sclerotium rolfsii gekweekt en na afrijping verzameld. Vervolgens zijn porties sclerotiën in kleine nylongazen zakjes verpakt en ingegraven in kunststof buizen gevuld met zandgrond. De buizen met ingegraven sclerotiën zijn daarna wel of niet onder water gezet. Na respectievelijk 4, 6, 8, 10 en 12 weken zijn steeds porties sclerotiën uit de wel en niet geïnundeerd buizen met grond gehaald. De sclerotiën zijn na te zijn ontsmet en gespoeld doormidden gesneden en geënt op petrischalen met een voedingsbodem. Na incubatie bij 24°C is het kiemings-percentage van de sclerotiën bepaald. Het bleek dat al na 4 weken inundatie bij 17-20°C alle sclerotiën niet meer in staat waren om te kiemen en uit te groeien. Ook bij 6, 8, 10 en 12 weken inundatie kiemden geen sclerotiën meer. Vrijwel alle sclerotiën die in niet geïnundeerde tuingrond waren bewaard kiemden wel normaal. Met dit onderzoek is dus duidelijk geworden dat sclerotiën van de schimmel Sclerotium rolfsii door middel van inundatie goed kunnen worden betreden. Deze methode kan dus worden ingezet om besmette grond op een duurzame manier te ontsmetten waardoor geen problemen met genoemde schimmel vanuit besmette grond meer hoeven op te treden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.