Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 407657
Title De Veluwe tussen de bedrijven door : conflicten met natuur en landschap: een analyse van het bedrijventerreinenbeleid
Author(s) Runia, M.; Vliet, M. van; Heijman, W.J.M.; Hoofwijk, H.
Source Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel 268) - ISBN 9789085857242 - 64
Department(s) Agricultural Economics and Rural Policy Group
WASS
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) regionale planning - bedrijventerreinen - landschap - natuurwaarde - kwaliteit - overheidsbeleid - veluwe - regional planning - business parks - landscape - natural value - quality - government policy
Categories Land Use Planning / Nature Management (General)
Abstract Dit rapport geeft een overzicht van recent overheidsbeleid op het gebied van door bedrijventerreinen veroorzaakte ‘verrommeling van het landschap’. Verder beschrijft het de vraag naar en het aanbod van bedrijventerreinen op de Veluwe. De kern van het rapport is de behandeling van knelpunten in het beleid die leiden tot ongewenste elementen in het landschap. Tot slot bespreekt het rapport de vraag welke invloed bestaande bedrijventerreinen hebben op landschappelijke waarden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.