Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 407665
Title Speculant drijft voedselprijzen niet op
Author(s) Meijerink, G.W.
Source Kennis Online 2011 (2011)14 juni. - p. 5 - 5.
Department(s) LEI INT BELEID - Internationale Handel & Markten
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) voedselprijzen - markten - voedselzekerheid - agrarische handel - food prices - markets - food security - agricultural trade
Categories Market Economy
Abstract G20-voorzitter Frankrijk wilde de speculatie op agrarische termijnmarkten aan banden leggen uit angst voor een opdrijvend effect op de voedselprijzen. Uit onderzoek van het LEI bleek dat die vrees ongegrond was. Met de onderzoeksresultaten in de hand kon Nederland haar internationale standpunt bepalen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.