Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 407675
Title Samenwerking krijgt teelt uit de grond
Author(s) Stilma, E.S.C.
Source Kennis Online 2011 (2011)14 juni. - p. 10 - 10.
Department(s) Team Bedrijfssystemenonderzoek
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) teeltsystemen - hydrocultuur - publiek-private samenwerking - innovatie adoptie - Nederland - cropping systems - hydroponics - public-private cooperation - innovation adoption - Netherlands
Categories Cropping Systems
Abstract Innovatieve, nieuwe teeltmethoden waarbij gewassen niet langer in de grond worden geteeld maar in water, vinden makkelijker ingang als ondernemers vanaf het begin betrokken zijn bij het ontwikkelen van de technieken. Dat zegt Eveline Stilma van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, die de ontwikkeling van nieuwe teeltmethoden bij verschillende gewassen met elkaar vergeleek.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.