Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 407700
Title Beheersing wortelvlieg
Author(s) Rozen, K. van; Broek, R.C.F.M. van den
Source BioKennis bericht Akkerbouw & vollegrondsgroenten 2010 (2011)36. - 4
Department(s) Team Schimmels, Onkruiden en Plagen
Team Bedrijfssystemenonderzoek
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) vollegrondsgroenten - vollegrondsteelt - biologische landbouw - penen - psila rosae - verspreiding - levenscyclus - gewasbescherming - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - plagenbestrijding - biologische bestrijding - field vegetables - outdoor cropping - organic farming - carrots - dispersal - life cycle - plant protection - cultural control - pest control - biological control
Categories Epidemiology of Plant Pests and Diseases / Cultural Control
Abstract De larve van de wortelvlieg, Psila rosae, kan in een aantal schermbloemige gewassen grote schade veroorzaken. Overal in Nederland waar peen wordt geteeld, komt aantasting voor. In Nederland lijken de biologische telers goed met het probleem wortelvlieg om te gaan; het aantal meldingen van schade en afkeuring valt mee. Met slimme teeltmaatregelen zijn de problemen beheersbaar en dankzij inzicht in de biologie en levenscyclus van de wortelvlieg kunnen passende maatregelen de schade beperken. In dit BioKennisbericht een overzicht en tips.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.