Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 407703
Title Voorstellen voor toekomstig europees landbouwbeleid uit Duitsland en Zwitserland : debat over het GLB na 2014 met nadruk op biodiversiteit en multifunctionele landbou
Author(s) Schröder, R.R.G.
Source Wageningen : Alterra (Notitie / Alterra ) - 54
Department(s) CL - Crossing Borders
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) gemeenschappelijk landbouwbeleid - biodiversiteit - agrarisch natuurbeheer - multifunctionele landbouw - landbouwbeleid - vergelijkingen - nederland - bondsrepubliek duitsland - zwitserland - cap - biodiversity - agri-environment schemes - multifunctional agriculture - agricultural policy - comparisons - netherlands - german federal republic - switzerland
Categories Agricultural Policy
Abstract Het voormalige ministerie van LNV heeft in het voorjaar 2010 twee helpdeskvragen gesteld over het toekomstige Europese landbouwbeleid in de periode 2014 - 2020. Nederland heeft in 2008 het standpunt ingenomen dat het GLB meer gekoppeld dient te worden aan maatschappelijke waarden, zoals natuur en landschap. Vanuit deze achtergrond heeft het ministerie belangstelling voor verwante standpunten in Duitsland en Zwitserland over het GLB. In deze landen heeft men concrete voorstellen over vergoedingen voor de productie van publieke goederen door de landbouw. Focus van dit project ligt op de bijdrage aan de biodi-versiteit en de vergoeding voor natuurbeheer door een multifunctionele landbouw.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.