Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 407706
Title Zeeuwse tong steeds dichter bij het bord
Author(s) Ketelaars, J.J.M.H.
Source Kennis Online 2011 (2011)14 juni. - p. 14 - 14.
Department(s) PPO/PRI AGRO Multifunctioneel Landgebruik
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) visteelt - aquacultuur - schaal- en schelpdierenteelt - solea - tong (vis) - proefbedrijven - zeeland - fish culture - aquaculture - shellfish culture - dover soles - pilot farms
Categories Fishery Resources and Management
Abstract De Nederlandse overheid heeft samen met het bedrijfsleven vijftien miljoen euro geïnvesteerd in het project Zeeuwse tong. De proefboerderij die dit jaar zijn eerste tong moet gaan afleveren, moet de start zijn van een hele nieuwe bedrijfstak: zilte gemengde teelt van vis en groenten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.