Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 407707
Title Waterpark levert bijdrage aan samenleving
Author(s) Blaeij, A.T. de
Source Kennis Online 2011 (2011)14 juni.
Department(s) LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Agricultural Economics and Rural Policy Group
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) waterbeheer - wateropslag - waterzuivering - phragmites - bio-energie - twente - biobased economy - water management - water storage - water treatment - bioenergy
Categories Water Management (General) / Bioenergy
Abstract Op landgoed Lankheet bij Haaksbergen zijn rietvelden aangeplant die water bergen en zuiveren, verdroging tegengaan en recreatie aantrekkelijker maken. Het riet zelf wordt gebruikt om groene energie te maken. Arianne de Blaeij van het LEI onderzocht het nut voor de maatschappij van het riet door middel van een maatschappelijke kostenen batenanalyse, met cofinanciering vanuit het kennisbasisonderzoek.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.