Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 407722
Title Vee in zicht; Boeren en burgers over transparantie in de veehouderij
Author(s) Wijk-Jansen, E.E.C. van; Hoogendam, K.; Winter, M.A. de
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Consumenten & gedrag ) - ISBN 9789086155071 - 138
Department(s) LEI Consumer & behaviour
LEI Consument and Behaviour
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) veehouderijbedrijven - veehouderij - agrarische bedrijfsvoering - maatschappelijke betrokkenheid - dierenwelzijn - impact van bezoekers - dierlijke productie - livestock enterprises - livestock farming - farm management - community involvement - animal welfare - visitor impact - animal production
Categories Animal Husbandry (General) / Group Processes / Animal Health and Welfare
Abstract Het ministerie van EL&I gaf het LEI opdracht om te onderzoeken wat er nodig is om veehouders ertoe te bewegen aan de burgers te tonen hoe zij hun dieren houden. Ook is onderzocht wat de burger drijft, of ervan weerhoudt, om te gaan kijken hoe de dieren leven. Het LEI heeft hiertoe in 2010 9 branche-organisaties telefonisch geïnterviewd, een online enquête laten invullen door 1.015 mensen en gesproken met 23 mensen, die nooit gebruik hadden gemaakt van de mogelijkheid om te gaan kijken bij een veehouder om te zien hoe de dieren worden gehouden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.