Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 407723
Title Fytosanitaire risico's vanuit de ondernemer bekeken; Praktijktoetsing van een analytisch kader
Author(s) Breukers, M.L.H.; Dijkxhoorn, Y.; Bremmer, J.; Asseldonk, M.A.P.M. van; Buurma, J.S.
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap ) - ISBN 9789086155194 - 96
Department(s) LEI SECT & OND - Duurzame Ontwikkeling Agrosectoren
LEI MARKT & K - Duurzame Handel en Ketenvorming
LEI MARKT & K - Risico- en Informatiemanagement
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) tuinbouwgewassen - ondernemerschap - fytosanitaire maatregelen - plantenziekten - besluitvorming - risicofactoren - risicobeheersing - bewustzijn (awareness) - perceptie - horticultural crops - entrepreneurship - phytosanitary measures - plant diseases - decision making - risk factors - risk management - awareness - perception
Categories Farm Management / Horticulture
Abstract De Nederlandse overheid wil dat de plantaardige sectoren meer eigen verantwoordelijkheid nemen bij het beheersen van fytosanitaire risico's. Hiervoor moeten de betreffende ondernemers preventieve bedrijfsmaatregelen willen en kunnen nemen. In een eeerder verschenen studie is een analytisch kader ontwikkeld, gebaseerd op de Theorie van Gepland Gedrag. In deze studie wordt dit kader kwantitatief toegepast aan de hand van mondelinge interviews met ruim 300 werknemers, verdeeld over drie plantaardige sectoren. Op de uitkomsten daarvan wordt een beschrijvende en statistische analyse toegepast.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.