Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 407730
Title Cystentoets aardappelpootgoed voor export
Author(s) Runia, W.T.; Molendijk, L.P.G.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Sector Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroenten - 15
Department(s) Team Bodemkwaliteit
PPO AGV Team Bodemkwaliteit
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) aardappelen - pootaardappelen - plantenparasitaire nematoden - globodera - cysten (ontwikkelingsstadia) - wassen (activiteit) - detectie - potatoes - seed potatoes - plant parasitic nematodes - cysts (developmental stages) - washing - detection
Categories Plant Parasitic Nematodes / Potatoes
Abstract De conclusie uit dit onderzoek “Cystenvrij (AM) maken van aardappelpootgoed” is dat aardappels door wassen wel grondvrij kunnen worden gemaakt maar niet volledig cystenvrij. Verder is het onderzoeken van het debris van gewassen aardappels op ACA-cysten technisch en praktisch goed uitvoerbaar is. Het met de Kubbe ontwikkelde zeeftrommelsysteem voldoet goed en maakt het mogelijk grote partijen pootgoed te toetsen op de aanwezigheid van AM-cysten. Het ontbreken van cysten in een gewassen partij pootaardappels kan een extra kwaliteitsgarantie bieden. Hiermee kan de afzet mogelijk worden bevorderd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.