Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 407731
Title Cystenvrij (AM) maken van aardappelpootgoed
Author(s) Runia, W.T.; Gastel-Topper, A.W.W. van; Molendijk, L.P.G.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Sector Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroenten - 39
Department(s) PPO AGV Team Bodemkwaliteit
Team Bodemkwaliteit
PPO/PRI Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) aardappelen - pootaardappelen - wassen (activiteit) - globodera - cysten (ontwikkelingsstadia) - vermeerderingsmateriaal - desinfecteren - plantenparasitaire nematoden - nematodenbestrijding - gewasbescherming - potatoes - seed potatoes - washing - cysts (developmental stages) - propagation materials - disinfestation - plant parasitic nematodes - nematode control - plant protection
Categories Potatoes / Plant Parasitic Nematodes
Abstract Cysten van ACA bevinden zich uitsluitend op de knol en komen niet inwendig in de knol voor. Wanneer partijen gegarandeerd cystenvrij gemaakt zouden kunnen worden door een uitwendige ontsmetting dan zou de afzet als pootgoed misschien weer mogelijk worden. Daarbij dient de pootgoedkwaliteit van de knollen intact te blijven. Randvoorwaarde is dat de methodiek uit het oogpunt van milieu verantwoord is. Het onderzoek is uitgevoerd met de pootgoedsortering van ACA-besmette consumptieaardappels. De conclusie is dat aardappels door wassen wel grondvrij kunnen worden gemaakt maar niet cystenvrij. De huidige nabehandeling met NaOCl bleek onvoldoende om de cystinhoud van de resterende cysten te doden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.