Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 407733
Title Beheersing trichodoriden : eindrapport van onderzoek naar beheersing van het aaltje P. pachydermus in Valthermond vanaf 2006 tot en met 2009
Author(s) Hoek, H.; Molendijk, L.P.G.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Sector Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroenten - 53
Department(s) PPO AGV Team Bodemkwaliteit
Team Bodemkwaliteit
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) paratrichodorus pachydermus - plantenparasitaire nematoden - nematodenbestrijding - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - aardappelen - suikerbieten - gerst - akkerbouw - veldproeven - proeven op proefstations - plant parasitic nematodes - nematode control - cultural control - potatoes - sugarbeet - barley - arable farming - field tests - station tests
Categories Plant Parasitic Nematodes / Cultural Control
Abstract Het PPO heeft vanaf 2006 tot 2010 onderzoek gedaan naar een beheersingsstrategie voor het aaltje Paratrichodorus pachydermus. Dit onderzoek is uitgevoerd op een perceel van het PPO te Valthermond, met een bouwplan wat in die streek gebruikelijk is. Daarbij is tweemaal in vier jaar aardappelen geteeld. In de andere twee jaar zijn suikerbieten en zomergerst geteeld.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.