Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 407740
Title Aaltjesmanagement in de akkerbouw
Author(s) Aasman, B.; Beers, T.G. van; Wolfs, A.
Source Kennisakker.nl 2010 (2010)8 juni.
Department(s) Team Economie en Nematoden
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) gewasbescherming - nematoda - nematodenbestrijding - aardappelen - akkerbouw - plant protection - nematode control - potatoes - arable farming
Categories Plant and Crop Protection (General)
Abstract Deze handleiding, een product van het Actieplan aaltjesbeheersing, zet de meest recente kennis en informatie over aaltjesherkenning en maatregelen voor aaltjesbeheersing op een rij. Het herkennen van aaltjes is het begin van aaltjesbeheersing. In het hoofdstuk 'Achtergronden' worden daarom de belangrijkste aaltjes in de akkerbouw beschreven en in beeld gebracht. Vervolgens worden in het hoofdstuk 'Maatregelenwijzer en bouwplancontrole' de stappen om een aaltjesprobleem aan te pakken schematisch weergegeven. De beheersing van aaltjesproblemen staat beschreven in het hoofdstuk 'Advies voor de beheersing'. Voorkomen van aaltjes op uw bedrijf is nog beter. Hoe u dit kunt realiseren staat beschreven in het hoofdstuk 'Preventie: aaltjes van het erf houden'. Het hoofdstuk 'Achtergronden' gaat dieper in op de achtergronden van de diverse maatregelen. Het hoofdstuk 'Schadewijzer' gaat over de schade die aaltjes kunnen geven en welke factoren daarbij een rol spelen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.