Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 407744
Title Aaltjesmanagement in de akkerbouw - hoe en wanneer een grondmonster nemen
Author(s) Aasman, B.; Beers, T.G. van; Wolfs, A.
Source Kennisakker.nl 2010 (2010)12 aug.
Department(s) Team Economie en Nematoden
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) akkerbouw - nematodenbestrijding - plantenparasitaire nematoden - nematoda - bemonsteren - bodemonderzoek - gewasbescherming - arable farming - nematode control - plant parasitic nematodes - sampling - soil testing - plant protection
Categories Plant and Crop Protection (General) / Agricultural Nematology (General) / Arable Farming
Abstract In het Actieplan Aaltjesbeheersing is vastgesteld dat het juist in het kader van het beheersen van de aaltjesproblematiek erg belangrijk is om te weten wat er leeft en speelt in de bodem en gewassen. Daarom in dit hoofdstuk van de handleiding in het kort de belangrijkste zaken en informatie om te helpen bij de keuzes en afwegingen met betrekking tot het (laten) bemonsteren op de aanwezigheid van schadelijke aaltjes. De ontwikkelingen rondom bemonsteringstechnieken zijn volop in beweging.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.