Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 407747
Title Marktinformatie voor landbouwbeleid
Author(s) Bont, C.J.A.M. de; Kamphuis, B.M.
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld, Internationaal beleid ) - ISBN 9789086155217 - 50
Department(s) LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
LEI INT BELEID - Internationale Handel & Markten
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) landbouwbeleid - agrarische economie - economisch beleid - marktanalyse - informatiesystemen - prijsbeleid - landbouwprijzen - voedselprijzen - agricultural policy - agricultural economics - economic policy - market analysis - information systems - price policy - agricultural prices - food prices
Categories Agricultural Economics (General)
Abstract In de afgelopen decennia heeft Nederland een goed functionerend systeem van landbouwmarkt- en prijsinformatie opgebouwd. Het systeem bestaat uit een omvangrijk netwerk van informanten en gebruikers. De informatie wordt gebruikt voor verschillende doeleinden: markinformatie voor bedrijven, overheidsbeleid, onderzoek en statistiek.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.