Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 407828
Title Bedrijfsbegeleiding bij M. chitwoodi besmetting in Noord-Holland
Author(s) Korthals, G.W.; Visser, J.H.M.
Source [S.l.] : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 11
Department(s) Team Bodemkwaliteit
PPO AGV Team Bodemkwaliteit
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) meloidogyne chitwoodi - plantenparasitaire nematoden - nematodenbestrijding - quarantaine organismen - gewasbescherming - noord-holland - wieringermeer - projecten - plant parasitic nematodes - nematode control - quarantine organisms - plant protection - projects
Categories Plant Parasitic Nematodes / Plant and Crop Protection (General)
Abstract Vanwege de belangrijke positie van de Wieringermeer als teeltgebied van uitgangsmateriaal (aardappel, bollen) is het vóórkomen en uitbreiden van het aantal besmettingshaarden met Meloidogyne chitwoodi cruciaal. Om de begeleiding van getroffen telers in de Wieringermeer e.o. te financieren heeft het Productschap Akkerbouw gedurende 2006-2008 in het kader van het Actieplan Aaltjesbeheersing subsidie verleend. De belangrijkste werkzaamheden en resultaten van dit onderdeel worden in dit eindrapport gepresenteerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.