Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 407836
Title Driftreductie door standaard spleetdop en luchtonder-steuning tijdens een bespuiting van aardappelen (spuit-volume 300 l/ha)
Author(s) Zande, J.C. van de; Michielsen, J.G.P.; Stallinga, H.
Source Wageningen : IMAG (Nota / Instituut voor Milieu- en Agritechniek (IMAG) V2003-04) - 18
Department(s) Agrotechnology and Food Sciences
AFSG Agrisystems & Environment
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) landbouwtechniek - spuitapparaten - veldspuiten - spuitdoppen - drift - veldproeven - aardappelen - akkerbouw - agricultural engineering - sprayers - field sprayers - fan nozzles - field tests - potatoes - arable farming
Categories Agricultural Engineering (General) / Chemical Control
Abstract Dit rapport vat onderzoek samen naar driftbeperkende maatregelen in de akkerbouw. Het doel van deze rapportage is het documenteren van beschikbare driftmeetgegevens van een spuitsysteem standaard spleetdop met luchtondersteuning en het aantonen dat de driftreductie van dit systeem minimaal gelijk is aan die van een driftarme spleetdop met kantdop, het basispakket voor driftreductie in het Lozingenbesluit. Met deze rapportage kan de onderbouwing geleverd worden voor de aanvraag van een gelijke teeltvrije zone voor het pakket standaard spleetdop (300 l/ha) met luchtondersteuning als voor die van een driftarme dop met kantdop.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.