Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 407839
Title Effect van spoorbreedte en balansverbetering op de drift
Author(s) Stallinga, H.; Michielsen, J.G.P.; Velde, P. van; Zande, J.C. van de
Source Wageningen : IMAG (Nota / Instituut voor Milieu- en Agritechniek (IMAG) P 2003-25) - 37
Department(s) Institute of Agricultural and Environmental Engineering
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) landbouwtechniek - spuitapparaten - drift - akkerbouw - breedte - veldproeven - rijpadensysteem - agricultural engineering - sprayers - arable farming - width - field tests - controlled traffic farming
Categories Agricultural Engineering (General) / Chemical Control
Abstract Een alternatief waarmee een behoorlijke driftreductie bereikt zou kunnen worden is de verbetering van de balans van spuitmachines door spoorbreedte vergroting van 1,50 naar 2,25 m, zeker in combinatie met rijpaden. Balansverbetering gecombineerd met driftarme doppen en een verlaging van de spuitboom van 50 naar 40 cm zou extra driftreductie kunnen geven. In een veldonderzoek werden de effecten van een grotere spoorbreedte, en daarmee een balansverbetering, op de drift gekwantificeerd. Daarnaast werd tijdens de bespuitingen de actuele spuitboomhoogte gemeten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.