Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 407841
Title Gebruiksmogelijkheden van het Släpduk spuitsysteem in aardappelen, bieten en graan
Author(s) Zande, J.C. van de; Sonneveld, C.; Michielsen, J.G.P.
Source Wageningen : IMAG (Nota / Instituut voor Milieu- en Agritechniek (IMAG) P 2003-05) - 21
Department(s) Institute of Agricultural and Environmental Engineering
AFSG Staff Departments (FBR)
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) landbouwtechniek - spuitapparaten - veldspuiten - drift - veldproeven - akkerbouw - aardappelen - suikerbieten - graangewassen - agricultural engineering - sprayers - field sprayers - field tests - arable farming - potatoes - sugarbeet - grain crops
Categories Agricultural Engineering (General) / Chemical Control
Abstract Eén van de technieken waarvan verwacht wordt dat deze een behoorlijke driftreductie kan realiseren is de Släpduk. De sleepdoek is een in Zweden ontwikkeld spuitsysteem waarbij de spuitdoppen op de spuitboom op gelijke hoogte boven het gewas gehouden worden. In een demonstratieproef is in de gewassen aardappelen, suikerbieten en graan de gewasschade en de biologische effectiviteit (werking) van de bespuiting bekeken. Hiervoor werden gedurende het seizoen 2002 in deze gewassen de voorkomende bespuitingen met het sleepdoek systeem uitgevoerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.