Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 407861
Title CO2 dosering in de biologische glastuinbouw: Onderzoek naar alternatieve bronnen - Toepassingen in gangbare tuinbouw
Author(s) Vermeulen, P.C.M.; Lans, C.J.M. van der
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1085) - 106
Department(s) WUR GTB Tuinbouw Technologie
WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) glastuinbouw - kooldioxide - bemesting - kooldioxideverrijking - beschikbaarheid - bronnen - glasgroenten - greenhouse horticulture - carbon dioxide - fertilizer application - carbon dioxide enrichment - availability - sources - greenhouse vegetables
Categories Horticulture / Fertilizers, Fertilizer Application
Abstract In dit onderzoek is uitgewerkt wat de behoefte aan CO2 is op glastuinbouw bedrijven en hoe deze behoefte op biologische bedrijven ingevuld wordt. Factoren die de CO2 behoefte beïnvloeden zijn de gewasopname, de aangehouden concentratie in de kas en de ventilatie. Als CO2 bron zorgt de ingebrachte organische stof aan het begin van de teelt er voor dat de eerste twee maanden van de teelt er voldoende CO2 beschikbaar is. Daarnaast is CO2 uit de ketel en WKK de belangrijkste CO2 bron om dit in te vullen. OCAP, RoCa3 en vloeibare CO2 zijn vooral in de zomer belangrijke aanvullende CO2 bronnen om het CO2 gehalte op het gewenste peil te kunnen houden. Het gebruik van duurzame energie en het nieuwe telen zorgen voor een tekort in de invulling van de CO2 behoefte, waarvoor externe bronnen gezocht moeten worden. In alle provincies wordt voldoende CO2 geproduceerd door niet tuinbouwbedrijven. Potentiële leveranciers zijn elektriciteitscentrales, chemische industrie, stadsverwarming, composteerbedrijven en vergisters. Knelpunten om deze op tuinbouwbedrijven te kunnen gebruiken zijn de transportafstand, concentratie en zuiverheid en het niet op elkaar aansluiten van productie en behoefte. Koppelen van glastuinbouw aan naburige CO2 producenten is een te overwegen optie. Een aantal, nog uit te werken, voorbeelden laat zien dat er in de omgeving van tuinbouwbedrijven kansen zijn aansluiting te zoeken met lokale producenten van CO2. Daarnaast biedt het verspreid over het jaar inbrengen van organische stof met een hoog C/N gehalte kansen om de CO2 en N behoefte aan te vullen. Dit moet wel ingepast kunnen worden in de bedrijfsvoering. Loskoppeling van de CO2 aanvoer van de warmteproductie op het bedrijf, geeft meer mogelijkheden de CO2 optimaal in te zetten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.