Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 407866
Title Stikstofwerking van de dunne en dikke fractie van rundveemest in maísland en grasland : resultaten 2008, 2009 en 2010
Author(s) Verloop, J.; Hilhorst, G.J.
Source Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 396)
Department(s) PPO/PRI AGRO Duurzame Bedrijfssystemen
LR - PRC De Marke
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) maïs - zea mays - graslanden - rundveemest - koeienuitwerpselen - rundveedrijfmest - stikstof - nutriëntengebruiksefficiëntie - maize - grasslands - cattle manure - cattle dung - cattle slurry - nitrogen - nutrient use efficiency
Categories Fertilizers, Fertilizer Application
Abstract Het doel van dit project is het verkennen van de perspectieven van mestscheiding voor de melkveehouderij. Dit gebeurt door het uitvoeren van scheidingsexperimenten, door raadplegen van deskundigen en door het bepalen van de bemestende waarde van scheidingsproducten in veldexperimenten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.