Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 407909
Title Doppenclassificatie fruitteelt : driftmetingen klassengroepen : veldmetingen 2008-2009
Author(s) Stallinga, H.; Zande, J.C. van de; Wenneker, M.; Michielsen, J.G.P.; Velde, P. van; Joosten, N.
Source Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 365) - 66
Department(s) PPO/PRI AGRO Field Technology Innovations
Fruit
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) boomgaarden - gewasbescherming - chemische bestrijding - spuitapparatuur - spuitstukken - classificatie - spuiten - drift - reductie - fruitteelt - spuitdoppen - orchards - plant protection - chemical control - spraying equipment - nozzles - classification - spraying - reduction - fruit growing - fan nozzles
Categories Mechanization / Chemical Control / Chemical Control
Abstract Op basis van laboratorium metingen kunnen spuitdoppen geïdentificeerd worden waarvan de dop-drukcombinaties in te delen zijn in driftreductieklassen van 50, 75, 90 en 95%. In deze rapportage worden de resultaten van de veldmetingen beschreven die deze indeling onder veldomstandigheden aantonen. De metingen werden uitgevoerd bij PPO Fruit te Randwijk.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.